Velkommen til Gubbeskogen FUS barnehage

I Gubbeskogen er vi opptatt av at de voksne er sammen med barna, og sammen utforsker vi verden.

Leken er i sentrum, og vi voksne tilrettelegger og deltar i lek og læring. Rolleleken er viktig for oss. Den gir barnet anledning til å utvikle sosiale ferdigheter, samspill og selvinnsikt

Vi er ute hver dag og på tur flere dager i uka. Dette legger grunnlag for god motorikk og samspill mellom barn og voksne. Det er mye å undre seg over og å mestre.

Vi er opptatt av faglig dyktighet i alle ledd, og har personalet som engasjerer seg i barna og barnehagen.